درباره من

طراحی فرآیندی است که طی آن یک تفکر به یک محصول تبدیل می شود. در مورد معماری این محصول، یک بنا است. طراحی در معماری نیازمند آشنایی معمار با علوم و فنونی در زمینه های گوناگون است. بنابراین معماری فنی میان رشته ای است. معمار کسی است که با آشنایی با علوم و فنون مختلف دست به طراحی فضایی با عملکرد بهتر، آسایش بیشتر و زیبایی و استحکام کافی می زند.

در حقیقت فرآیند معماری توسط معمار در جهتی پیش برده می شود که سه رکن اساسی معماری، یعنی زیبایی، آسایش و استحکام تامین شود. جدایی این سه رکن از مهم ترین مشکلات معماری امروز ایران است. این در حالی است که معماری گذشته این سرزمین مملو از نمونه هایی در غایت زیبایی، آسایش و استحکام بود.

من، امیر عباس نقشینه، کارشناس ارشد مهندسی معماری هستم. هدف من آشنا کردن معماران با فنون مختلف معماری است. از تاریخ و فلسفه معماری گرفته تا مسایل مربوط به اجرا، سازه های نوین، هندسه ترسیمی و تمامی مطالبی که به ارتقای علم و هنر معماری کمک کنند.

امیدوارم بازدید معماران، منتقدان و کارفرمایان از این وبسایت، موجب آشنا شدن آنها با قسمتی از مسایلی گردد که یک معمار می تواند با آنها درگیر شود. و باز امیدوارم این آشنایی موجب ارتقاء شان معمار و تبیین جایگاه شایسته و اصلی او به عنوان طراح فضای کار و زندگی گردد.

امیر عباس نقشینه

من امیرعباس نقشینه، کارشناس ارشد مهندسی معماری هستم. هدف من آشنا کردن معماران با فنون مختلف مربوط به معماری، از فلسفه و تاریخ معماری گرفته تا مسائل مربوط به اجرا، سازه های نوین، هندسه ترسیمی و تمامی مواردی که به ارتقای علم و هنر معماری کمک می کنند، است.

سوابق طراحی

 • مشارکت در طراحی ساختمان اداری صنعت خودروی ایران با مهندسین مشاور ارکان دژ
 • طراحی واحدهای دانشگاه پیام نور استان های آذربایجان شرقی و غربی با مهندسین مشاور آرا معماران
 • طراحی فاز ۲ واحدهای دانشگاه پیام نور با مهندسین مشاور آرا معماران
 • مشارکت در طراحی و طراحی فاز ۲ پروژه بازار بزرگ عتیق تبریز با مهندسین مشاور آرا معماران

سوابق نظارت

 • ناظر پروژه ۳۸۵ واحدی طاووس
 • سرناظر پروژه ۴۲۱ واحدی سیمرغ
 • ناظر پروژه ۵۵ واحدی دانش
 • ناظر پروژه ۱۴ واحدی دانش نو
 • ناظر پروژه های دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی
 • سرناظر پروژه بازار بزرگ عتیق تبریز
 • نظارت بر دهها پروژه مسکونی در قالب سازمان نظام مهندسی آذربایجان شرقی

سوابق اجرا

 • سرپرست کارگاه خیابان صدرالشعرا
 • سرپرست کارگاه مجتمع مسکونی کارکنان ایدم
 • مسئول فنی مجتمع مسکونی ۴۲۰ واحدی ستارخان
 • سرپرست کارگاه مجتمع مسکونی ۳۸۵ واحدی طاووس