طراحی الگوی معماری ساختمان های بانک ملی ایران

فراخوان مسابقه بانک ملی ایران

شرایط و ضوابط طراحی الگوی معماری بانک ملی ایران:

بانک ملی ایران در اول بهمن ماه سال ۱۳۹۷، طی فراخوانی عمومی از طراحان و معماران برای شرکت در مسابقه طراحی الگوی معماری بانک ملی دعوت نمود. شعبه نمونه برای طراحی، در تهران و در ابعاد ۱۳/۴۰ در ۱۱/۹۰ متر و دارای یک طبقه زیرزمین، همکف و میان طبقه به شکل بالکن، در نظر گرفته شده بود.

هدف، طراحی الگوی معماری برای نما و طرح داخلی، قابل استفاده در تمامی موقعیت های استقرار شعب بود. به این معنی که این طراحی باید قابلیت اجرا در شعب با ساختمان های منفرد یا واقع در نبش میادین یا گذرها یا واقع در طبقه همکف آپارتمان ها و یا در مجاورت با سایر ساختمان ها را داشته باشد. در عین حال طراحی نما و طرح داخلی باید به گونه ای صورت گیرند که بیانگر قدمت و اصالت بانک ملی به عنوان یکی از قدیمی ترین بانک های ایران باشند. باید نشانگر حس اعتماد باشند و به نحوی اصول اخلاقی حاکم بر فعالیت بانک را تداعی کنند. دارای دید شب شاخص بوده و طراحی نورپردازی نیز انجام شود. یکی از نکات مهم در طراحی، عدم امکان تغییر در سازه بنا عنوان شده بود.

طرح پیشنهادی:

با توجه به شرایط گفته شده، تصاویر زیر طرح پیشنهادی من برای این مسابقه است.

نمای اصلی بانک
دید بیرونی اصلی
دید شب بانک ملی
طرح داخلی بانک ملی

ویژگی های طرح:

چنانکه در این تصاویر مشاهده می شود، طرح برای تطابق با انواع مختلف موقعیت های استقرار بنا، حول ورودی اصلی طراحی شده و ورودی اصلی به مثابه محور تقارن طرح است.

برای انطباق طرح با ابعاد مختلف ساختمان شعب، از مدول های ۵۰ و ۹۰ سانتیمتری در طراحی نما استفاده شد. ارتفاع عناصر نیز مضربی از همین اعداد در نظر گرفته شد. برای نشان دادن هویت بانک ملی از پترن های الهام گرفته شده از کاشیکاری های سردر اولین شعب بانک استفاده شد. از همین موتیف برای نرده و حفاظ پنجره ها نیز استفاده گردید. برای نمایش اصالت، در طراحی شعبه نمونه، وفاداری به شکل و فرم کلی شعب قدیمی از مهم ترین نکات بود. استفاده از مصالح متداول و بومی ایران، از جمله سنگ و کاشی فیروزه نیز از نکات مد نظر در طراحی بود. در طرح داخلی نیز، استفاده از عناصر مدرن در کنار تسری نمای خارج به داخل بنا، از اهمیت زیادی برخوردار بود. همچنین استفاده از ترکیب رنگ های سفید به نشانه پاکیزگی وشفافیت، آبی به نشانه آرامش و اعتماد و رنگ تیره چوب به نشانه اصالت و قدمت،طرح داخلی را شکل داد.

در نهایت هدف از این طراحی علاوه بر رسیدن به الگوی معماری شعب بانک ملی، ایجاد حس اعتماد، آسایش مراجعان و کارکنان و وفاداری به شکل و فرم قدیمی شعب در عین مدرن بودن است.

در نهایت تعداد ۹۲ اثر ارسال شده به دبیرخانه مسابقه تا تاریخ پنجم اسفند ۱۳۹۷، مورد داوری قرار گرفت و در تاریخ دوازدهم اسفند سه اثر برگزیده اعلام گردید. طرح های برگزیده این مسابقه را در وب سایت شرکت مهندسین مشاور سبز اندیش پایش ببینید.

گذاشتن یک دیدگاه