ورک شاپ معماری

ورک شاپ معماری از ایده تا ساخت و آموزش فرآیند آن

برای یک طراحی صحیح چه روالی را باید طی کرد؟ اتصال و توالی مراحل مختلف یک طراحی مطلوب چگونه است؟ از ایده تا ساخت چه روندی باید طی شود؟ درنهایت، چگونه می توان ایده ای را که در ذهن معمار شکل گرفته، با کمترین تغییرات قابل اجرا نمود؟

ورکشاپ از ایده تا ساخت

کارگاه آموزشی از ایده تا ساخت، یک ورک شاپ تخصصی است که این روند را به صورت عملی آموزش می دهد. این کارگاه در طی آذرماه و دی ماه سال ۹۷ در دانشگاه فنی و حرفه ای آذربایجان شرقی در تبریز تشکیل خواهد شد. بخشی از مطالبی که در این ورکشاپ ارایه خواهند شد، عبارتند از:

  • ایده پردازی، پردازش و پرورش ایده
  • بررسی نیازهای پروژه، نیازهای کارفرما، نیازهای عملکردی
  • برنامه دهی پروژه، تعیین برنامه ریزی کالبدی
  • تطبیق ایده با نیاز
  • طراحی اولیه، بررسی سایت و بستر
  • طراحی اولیه پلان و حجم
  • اسکیس و راندو
  • سازه و ستون گذاری
  • کلیاتی از فاز ۲
  • ارایه و پرزانته
کنفرانس هنر و صنعت

دومین همایش ملی هنر و صنعت در ساختمان

این کارگاه آموزشی در کنار دومین همایش ملی هنر و صنعت در ساختمان، تشکیل می شود. این همایش در دانشگاه فنی و حرفه ای آذربایجان شرقی در تبریز و در بهمن ماه سال ۹۷ برگزار خواهد شد. هدف اصلی این همایش، توسعه علم، فن و ایجاد فرهنگ خلاقیت و اشاعه نوآوری ها ذکر شده است. یافته های جدید علمی و تجربی در قالب برگزاری این همایش باعث ارتقاء علمی اساتید و دانشجویان خواهد گردید. از طرفی، پژوهش و آموزش در جهت فرهنگ سازی برای نیل جامعه به سمت معماری مطلوب نیز از اهداف این همایش است. در نهایت تبیین دقیق جایگاه صنعت و نوآوری های صنعتی و ارتباط آن با هنر در عرصه ساختمان از مهم ترین اهداف این همایش است.

برگزاری کارگاه های آموزشی چون کارگاه مقاله نویسی و کارگاه از ایده تا ساخت در کنار این همایش، گامی در جهت تقویت بنیه علمی، عملی و حرفه ای معماران است. این کارگاه های آموزشی باعث آشنا شدن جامعه معماران جوان با مسایل روز و فن آوری های نوین در صنعت ساختمان می شوند.

برای اطلاعات بیشتر به وب سایت دومین همایش ملی هنر و صنعت در ساختمان به آدرس WWW.EACONF.ir مراجعه کنید.

برای ثبت نام کارگاه ها نیز می توانید علاوه بر وب سایت با شماره تلفن:۳۵۵۵۰۳۳۷-۰۴۱ تماس بگیرید.

گذاشتن یک دیدگاه