مجله معماری 

آموزش آنلاین معماری

مبانی نظری-ترسیم-طراحی-اجرا

ایستایی و فن ساختمان

در این بخش با بیانی ساده و گام به گام به محاسبات مربوط به ایستایی و سازه های فولادی و بتن آرمه خواهیم پرداخت. معرفی سیستم های سازه ای مختلف به درک رفتار آنها در مقابل بارهای وارده و انتخاب درست سیستم سازه ای مناسب برای طرح کمک خواهد کرد.

روند طراحی

در این بخش سعی خواهد شد روند طراحی از شکل گیری ایده تا شروع اجرا توضیح داده شود. چگونگی  عینیت یافتن طرح و عوامل تاثیرگذار در آن بررسی شود. به مطالعات، طراحی فاز ۱ و فاز ۲ و جزییات اجرایی نیز در این بخش خواهیم پرداخت. 

مطالب جدید
۱