ایستایی و فن ساختمان

ایستایی و فن ساختمان

بدون شک دانش ایستایی و فن ساختمان و درک رفتار سازه ها از مهم ترین مسایل در طراحی صحیح و اصولی معماری است.

از آغاز تاریخ مدون معماری، سه مقوله سازه، معماری و تکنولوژی ساخت به معنای اصلی خود در هر زمان یکی بوده اند. کسی که معمار نامیده می شد، در هر سه عرصه، خبرگی، دانش، یا به اصطلاح امروز تخصص داشته است. این تخصص در هر سه عرصه به دلیل پیوستگی ماهیت آنها پدید آمده بود. تمایزی که امروزه بین این سه عرصه وجود دارد، از هنگامی پدید آمد که دانش های مربوط به این سه، رشد یافت و گسترش و پیچیدگی پیدا کرد.

همانگونه که معماری رابطه مشخصی با هنرهای زیبا دارد، رابطه مشخصی هم با مهندسی دارد. بیشتر ساختمان های تاریخی تحسین شده، به دست افرادی ساخته شده اند که هم معمار و هم مهندس بودند. هدف اصلی در طراحی معماری ایجاد ساختمان هایی است که علاوه بر عملکرد، جنبه های زیبایی شناختی را هم پاسخ گویند. از طرفی هدف اصلی طراحی سازه ای هم ایجاد فرم های سازه ای است که ضمن تحقق نیازهای عملکردی ساختمان، نیروهای وارده را نیز به بهترین و مطمئن ترین نحو تحمل نمایند.

ایستایی و فن ساختمان

ایستایی و سازه چه کمکی به یک معمار می کند؟

دانش کافی معمار در زمینه سازه و ایستایی او را در تعیین سیستم سازه ای مناسب برای طرح خود کمک می کند.

سازه جزیی تفکیک ناپذیر از معماری است.

اهمیت سازه در معماری چیست؟

سازه در روند طراحی معماری چنان حایز اهمیت است که یک رکن از سه رکن اساسی معماری یعنی استحکام را بر عهده دارد. به همین دلیل است که دانش سازه و ایستایی برای یک معمار بسیار کمک کننده خواهد بود.

مهم ترین موضوعی که متاسفانه در مدارس معماری ایران کمتر از آن یاد شده و اهمیت چندانی برای آن قایل نیستند، بحث ایستایی و سازه در معماری است. این موضوع سبب ضعف جامعه معماری می شود. دستیابی به سیستم های نوین ساختمانی را مشکل میکند. و تمام این ها باعث تغییرات بسیار طرح معماری به علت عدم تناسب آن با سازه می شود.

هدف این بخش چیست؟

هدف از این بحث این نیست که یک مهندس معمار توانایی محاسبات سازه ای را داشته باشد. چرا که این مهم بر عهده مهندس سازه گذاشته شده است. بلکه هدف، درک صحیح و اصولی رفتار سازه و تعیین بهترین و کارآمدترین سیستم سازه ای برای طرح معماری است.

 هدف این بخش رسیدن به درک درست از رفتار سازه ها و آشنایی با سیستم های مختلف ساختمانی است.

 

بنابراین در این بخش قصد دارم با بیانی ساده و گام به گام به مقوله محاسبات ایستایی بپردازم. سازه های فولادی و بتن آرمه و تکنولوژی بتن را بررسی کنم. با معرفی سیستم های سازه ای مختلف به درک رفتار آنها در مقابل بارهای وارده بپردازم. در نهایت  قابلیت ها و ویژگی های هریک را در طرح معماری بیان نمایم.

امیدوارم با راهنمایی ها و پیشنهادات خود مرا یاری کنید.