تاریخ و فلسفه معماری

تاریخ و فلسفه معماری

بدون شک یکی از مهم ترین بخش های علم معماری، شناخت تاریخ معماری جهان و فلسفه آن است. تاریخ معماری هر سرزمین نشانگر فراز و نشیب های آن در زمینه های قدرت حاکمه، اقتصاد، امنیت و حتی تغییرات اقلیمی مانند وقوع خشکسالی در طول تاریخ است. با تحلیل آثار تاریخی معماری میتوان با تبادلات فرهنگی بین جوامع آشنا شد. میتوان درک کرد که وضعیت اقتصادی سرزمین چگونه بوده است. میتوان حتی به تغییر و تحولات در دین و اندیشه نیز با آثار معماری پی برد.

تاریخ معماری جهان

حال سوال اینجاست که شناخت تاریخ معماری و فلسفه آن چه کمکی در طراحی معماری خواهد کرد؟

پاسخ اما به معماری مدرن باز می گردد. معماری که بدون توجه به هویت و زمینه استقرار بنا، تنها به یکسان سازی فرم و پلان پرداخت. جهان پر شد از ساختمان هایی که از نظر فرم،حجم و پلان تقریبا همانند بودند، از شرق دور تا خاورمیانه و اروپا و آمریکا. معماری مدرن هیچ جایگاهی برای هویت و تاریخ و داشته های هنری سرزمین ها قایل نبود و بنابراین در جوامع با تاریخ و گذشته معماری غنی، انتقادات بسیاری برانگیخت.

توجه به تاریخ و هویت در معماری از پی آمدهای معماری مدرن بود.

 

بسیاری بر آن بودند که هویت و فرم معماری پیش از دوران مدرن هر سرزمین را با معماری استاندارد شده و بسیار گسترده مدرن آشتی دهند. آن ها سبکی ایجاد نمودند که بی شباهت به پست مدرن نبود. اینجا بود که تاریخ و فلسفه معماری اهمیت خود را برای طراحان نشان داد. معماران با تحقیق و الگوبرداری از داشته های تاریخ معماری خود، بناهایی خلق کردند که در عین مدرن بودن، نشانه هایی از گذشته نیز در خود داشتند. این مهم میسر نمی شد جز با مطالعه تاریخ و فلسفه معماری.

درباره تاریخ و فلسفه معماری چه خواهیم آموخت؟

در این بخش من مطالبی با توضیحات و تصاویر گویا از تاریخ معماری باستان تا دوران نئوکلاسیک ارایه خواهم کرد. سپس در مورد معماری معاصر بحث خواهم کرد. در ادامه به طور مفصل تری معماری ایران را از دوران باستان تا دوران حاضر بررسی خواهم نمود.

خواهشمندم با نظرات و انتقادات خود مرا در بهبود مطالب یاری نمایید.

مطالب جدید
۱