روند طراحی

روند طراحی

طراحی چیست؟

طراحی فرآیندی است که طی آن یک تفکر تبدیل به یک محصول می شود. در مورد معماری این محصول یک بنا است. روند طراحی به صورت گام به گام است و برای برداشتن هر گام بایستی گام قبلی به خوبی برداشته شده باشد. طی صحیح و اصولی این فرآیند، باعث سرعت بخشیدن به طراحی شده و کیفیت طرح را نیز افزایش می دهد.

روند طراحی از کجا شروع می شود؟

به طور خلاصه روند طراحی با ایده پردازی و کانسپت طرح شروع می شود. در ادامه نیازهای طرح و مواردی که طرح باید در مقابل آنها پاسخگو باشد، مطرح می شوند. محدودیت های معماری، اقلیم و سایت از عوامل تاثیرگذار بر ایده و کانسپت طرح هستند. پس از آن نوبت به برنامه ریزی کالبدی طرح می رسد. برنامه ریزی می تواند در شکل گیری درست ابعاد و اندازه ها و حتی حجم طرح به طراح کمک نماید. پس از برنامه دهی و شکل گیری حجم یا پلان کلی، طراح بایستی به فکر مرحله بعدی طرح باشد.

برای بناهایی که عملکرد  آنها مهم است طراحی اغلب از پلان به حجم است و در ساختمان های شاخص و منومانتال طراحی معمولا از حجم به پلان است.

 

در پایان این مرحله معمولا حجم و به تبع آن نما و پلان های اولیه طرح آماده شده اند و مراحل بعدی روند طراحی به ارتقای طرح و استاندارد سازی آن می پردازد.

هدف از این بخش چیست؟

در این بخش سعی بر این است که روند طراحی از شکل گیری ایده تا مرحله شروع اجرا به صورت گام به گام توضیح داده شود. این بخش شامل مطالبی در موضوعات زیر خواهد بود:

 • ایده و کانسپت
 • مطالعات اولیه شامل مطالعات زمینه و بستر، تحلیل سایت، تحلیل اقلیم
 • طرح اولیه، طراحی پلان از حجم، طراحی حجم از پلان
 • مطالعات و نقشه های فاز ۱
 • سازه در روند طراحی، تعیین سیستم سازه ای مناسب، تطبیق نقشه های معماری با سازه
 • نقشه های تاسیسات مکانیکی و برقی و تطبیق این نقشه ها با معماری و سازه
 • ترسیم نقشه های فاز ۲، استانداردهای ترسیم
 • نقشه های جزییات، نکات اساسی در طراحی جزییات ساختمان
 • شیت بندی نقشه های فاز ۲
 • طراحی سایت و لنداسکیپ
 • پرزانته و ارایه طرح

این مراحل به طور کامل و به صورت گام به گام با ذکر مثال های عملی و پروژه هایی که خود من جزیی از طراحی آن بودم توضیح داده خواهد شد.

خواهشمندم مرا با راهنمایی های خود در بهتر کردن مطالب یاری نمایید.